Сребро и лицензи


Според българското законодателство и, по-специално, Валутния закон всеки търговец, който извършва сделки с благородни метали следва да бъде вписан в регистрите на Министерството на финансите и да получи удостоверение, че има право да извършва такива дейности. По този начин той е отчетен пред държавните органи за дейността си, както и за автентичността и качеството на продаваните продукти с участието на благородни метали.

За мен винаги е било важно да мога да гарантирам спокойствието на хората, които ми се доверяват за своите бижута, че това, което получават е точно онова, което виждат и четат в описанията. Затова и "РУСИНОВИ 2016" ЕООД (юридическата форма, под която работя) е вписана в този регистър .
Всички сребърни елементи, които включвам в бижутата си, са с проба 925. Работя с утвърдени български и европейски дистрибутори на готови елементи за бижута.
При изработка на бижутата не комбинирам сребърни елементи с обикновени ( освен по изрична молба на клиент).